Klubový večer č. XXIV – pozvánka

Na úterý 31. 1. od 18:30 je naplánovaný I. letošní (a celkem již XXIV.) klubový večer. Tentokrát máme přislíbené vzácné hosty Michala a Margitu z farmy Oldřiš, která se nachází mezi Svitavami a Žďárskými vrchy. Vyrábějí výborné ovčí, kozí i kravské sýry. Těšíme se na jejich povídání, ochutnávku a že si přímo od malovýrobce i kus poctivého sýru případně koupíme. Taky se těšíme na vaši hojnou účast.

Prosíme všechny, kteří se chtějí klubového večera zúčastnit o včasné nahlášení, děkujeme a těšíme se na vás.